Ověření - legalizace dokumentů

Se soudními překlady úzce souvisí i problematika ověřování dokumentů. Aby byl váš dokument v zahraničí plně akceptován, je třeba ho před zhotovením soudního překladu nechat opatřit příslušnými ověřeními.

Naše společnost zajišťuje všechny druhy ověření v souvislosti se soudními překlady:

  • legalizaci a superlegalizaci
  • apostilu (apostille)
  • notářské ověření dokumentů
  • soudní ověření překladu i osoby soudního tlumočníka

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR nebo která byla před ním podepsána (dále jen "listina"), je v některých státech třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR a následně superlegalizována příslušným zastupitelským úřadem. Je-li stát, kde bude listina použita, smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 (viz vyhl. MZV č. 45/1999 Sb.), provádí se konečné ověření listiny tzv. apostillou (apostille).

Proces legalizace a přesný postup při ověřování dokumentů může být rovněž mezi jednotlivými státy upraven bilaterálními dohodami.

Listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za listiny veřejné, se považují za veřejné listiny i na území České republiky, pakliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními.