Dodací lhůty

Naše společnost se opírá o širokou základnu interních i externích překladatelů. To nám umožňuje flexibilně reagovat na zvýšenou či mimořádnou poptávku ze strany našich zákazníků a realizovat překlady či tlumočnické akce v krátkých dodacích lhůtách. Termín dodání je z naší strany vždy závazně potvrzen (potvrzení objednávky - objednávkový formulář).

Služba Standardní termín vyhotovení Expresní termín vyhotovení
Překlady/tlumočení 2 pracovní dny 2, 4, 8, 12, 24 hodin
Soudní překlady/soudní tlumočení 3 pracovní dny 2, 4, 8, 12, 24, 48 hodin
Ověření překladů a legalizace dokumentů (apostille) 4 pracovní dny 8, 12, 24, 48 hodin *
Superlegalizace (konzulární legalizace) 4-10 pracovních dnů do 3 pracovních dnů *

 

* V závislosti na úředních hodinách jednotlivých úřadů a institucí, svátcích atd.

Upozornění: Termíny jsou limitovány danou jazykovou kombinací, rozsahem díla, jakož i procedurami a úkony spojenými s příslušnými typy překladů, tlumočení či ověření. Realizaci termínu vám na základě vaší poptávky obratem potvrdíme či vám nabídneme jiný, nejbližší možný termín.