Soudní překlady policejních dokumentů

Pro účely policejního vyšetřování, výslechy, podání vysvětlení a další úkony se vždy vyžaduje přítomnosti soudního tlumočníka, pakliže se u dané osoby jedná o cizince resp. u daného textu o text vyhotovený v jiném jazyce nežli jazyce českém.

  • Soudní překlady a tlumočení provádíme z/do všech v ČR oficiálně registrovaných jazyků.
  • Soudní překlady vyhotovujeme ke všem typům dokumentů.
  • Soudní překlady realizujeme i v expresních dodacích lhůtách.
  • Zajišťujeme kompletní ověření dokumentů (legalizace, superlegalizace, apostille...).

Námi vyhotovené překlady lze použít u všech policejních orgánů v České republice.

  • Policejní prezidium
  • Celostátní útvary
  • Krajská ředitelství policie

Ve stejném rozsahu lze použít překlady do příslušného jazyka i v zahraničí.