Překlady soudních dokumentů

Pro soudní účely se u jednotlivých soudních jednání vyžaduje celá řada dokumentů. Jsou-li tyto navíc pořízeny v cizím jazyce, vzniká povinnost pořídit oficiální překlad tzv. soudní překlad resp. překlad s ověřením. Totéž platí pro české soudní dokumenty v zahraničí.

  • Soudní překlady a tlumočení provádíme z/do všech v ČR oficiálně registrovaných jazyků.
  • Soudní překlady vyhotovujeme ke všem typům dokumentů.
  • Soudní překlady realizujeme i v expresních dodacích lhůtách.
  • Zajišťujeme kompletní ověření dokumentů (legalizace, superlegalizace, apostille...).

Námi vyhotovené překlady lze použít u všech soudů v České republice.

  • Ústavní soud
  • Nejvyšší soud
  • Vrchní soudy
  • Krajské soudy
  • Okresní soudy

Ve stejném rozsahu lze použít překlady do příslušného jazyka i v zahraničí.