Soudní překlady dokumentů

Typy překládaných dokumentů

Soudně ověřený překlad lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.  

Přehled nejčastěji překládaných dokumentů

 1. Matriční dokumenty
 • Oddací list
 • Rodný list
 • Vysvědčení o způsobilosti ke sňatku
 • Úmrtní list
 1. Vysvědčení, diplomy a osvědčení
 • Certifikáty
 • Dodatky k vysokoškolským diplomům
 • Maturitní vysvědčení
 • Osvědčení
 • Ročníková vysvědčení
 • Vysokoškolské diplomy
 1. Právní a soudní listiny
 • Dovolání
 • Notářská doložka
 • Notářský zápis
 • Odvolání
 • Plná moc
 • Rozhodnutí o úpadku
 • Rozsudky
 • Smlouvy
 1. Účetní a daňové dokumenty
 • Daňová přiznání
 • Koncesní listina
 • Rozvahy
 • Výkazy zisků a ztrát
 1. Výpisy z rejstříků a registrů
 • Koncesní listina
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z lékařské dokumentace (lékařská zpráva)
 • Výpis z registru dlužníků
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpisy z obchodního rejstříku
 1. Identifikační a evidenční doklady
 • Cestovní pas
 • Občanský průkaz
 • Technický průkaz
 • Řidičský průkaz