Soudní překlady notářských dokumentů

Pro účely notářských úkonů se vyžadují soudní překlady tehdy, jsou-li listinné podklady příslušného notářského úkonu pořízeny v jiném jazyce nežli českém. Používá se i soudního tlumočení, a to pro účastníky notářských úkonů, jež neovládají češtinu na odpovídající úrovni.

 • Soudní překlady a tlumočení provádíme z/do všech v ČR oficiálně registrovaných jazyků.
 • Soudní překlady vyhotovujeme ke všem typům dokumentů.
 • Soudní překlady realizujeme i v expresních dodacích lhůtách.
 • Zajišťujeme kompletní ověření dokumentů (legalizace, superlegalizace, apostille...).

Námi vyhotovené překlady lze použít pro všechny oblasti notářských úkonů:

 • Převody nemovitostí
 • Notářské úschovy
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci
 • Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
 • Ověřování a osvědčování
 • Obchodní společnosti
 • Družstva a společenství vlastníků jednotek
 • Dědictví
 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Ve stejném rozsahu lze použít překlady do příslušného jazyka i v zahraničí.