Soudní překlady

Soudní překlady, nazývané rovněž úřední překlady či překlady s ověřením, jsou určeny k oficiálnímu použití, tj. k předložení úřadům, soudům a policejním orgánům. Používají se rovněž v komunikaci mezi společnostmi i občany, a to v případě potřeby ověření přesnosti a správnosti překladu (úřední dokumenty, smlouvy, notářské zápisy, atd.).

  • Realizujeme soudní překlady z/do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků.
  • Překládáme všechny typy úředních, policejních, soudních a dalších dokumentů.
  • Soudní překlady realizujeme i v expresních termínech.

Soudní překlady vyhotovované společností I.L.T.S. Praha, s.r.o. jsou zpracovávány vždy v souladu s požadavky přijímajících úředních orgánů či institucí a zohledňují specifická pravidla a odlišnosti v postupu zpracování úředních dokumentů v jednotlivých státech světa.