Poskytované služby

Pro úřední účely se u právních úkonů vyžaduje celá řada dokumentů. Jsou-li tyto pořízeny v cizím jazyce...
Realizujeme soudní tlumočení i překlady soudních dokumentů, a to včetně všech příslušných ověření.
Soudní překlady a tlumočení u policejních úkonů provádíme z/do všech v ČR oficiálně registrovaných jazyků.
Pro účely notářských úkonů se vyžadují soudní překlady tehdy, jsou-li listinné podklady příslušného notářského úkonu...
Soudně ověřený překlad lze vyhotovit ke všem typům dokumentů. Přehled nejčastěji překládaných dokumentů.
Se soudními překlady úzce souvisí i problematika ověřování dokumentů. Aby byl váš dokument v zahraničí...