Jak objednávat

Jak objednávat

Objednávky a podklady pro vyhotovení překladů a realizaci tlumočení akceptujeme ve všech k tomuto účelu vhodných podobách.

Objednávky tak mohou být:

  • zaslány e-mailem, poštou, faxem či prostřednictvím kurýrní služby
  • pořízeny pomocí objednávkového či poptávkového systému na našich webových stránkách
  • sepsány přímo v provozovnách naší společnosti

V případě osobního doručení obdrží zákazník potvrzenou kopii objednávkového formuláře. Zde jsou podchyceny veškeré relevantní údaje pro zpracování zakázky a podle nich je zakázka i exaktně zpracována. Při doručení jiným způsobem je zakázka a objednávka potvrzena dohodnutým prokazatelným způsobem (ve většině případů e-mailem).

Překlady expedujeme způsobem zvoleným v objednávce (e-mailem, faxem, poštou, osobně na přepážce, atd.). Doručeny mohou být i prostřednictvím kurýrní služby či jiným, zákazníkem upřednostňovaným způsobem. U tlumočení se dodání služeb realizuje prostřednictvím objednaného tlumočníka.

Zpracování zakázek probíhá - není-li písemně stanoveno jinak - výhradně v souladu s objednávkou klienta a jeho pokyny, na základě příslušných ustanovení občanského nebo obchodního zákoníku, způsobem deklarovaným ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o.